Workshop jongeren

Voor jongeren (vanaf 14 jaar) is de er een speciale Griekse dansworkshop ontwikkeld die gaat over groepsgevoel en eigen identiteit. Jongeren willen deel uitmaken van een groep, die verleent hen vaak een bepaalde identiteit.Tegelijk worden ze ongevraagd in een groep (klas op school) geplaatst en moeten ze op zoek naar hun plek daarin. Aan de ene kant moeten ze samenwerken, aan de andere kant is het belangrijk dat ze hun eigen identiteit hebben. Dat krachtenspel is niet altijd eenvoudig.


Bij Griekse dans zijn het groepsgevoel en de eigen identiteit essentieel, het een kan niet zonder het ander. Tijdens de workshop wordt aan de hand van diverse Griekse dansen op een speelse manier ingegaan op deze begrippen. Door samen te dansen wordt zichtbaar hoe een klas/groep functioneert. Is het een hechte klas, maar weinig ruimte voor eigen initiatief? Of bestaat een groep vooral uit losse individuen? Bepaalt een klein groepje de boventoon en komt de rest niet aan bod? Naar wens kan via dans geoefend worden met het versterken van het groepsgevoel of de eigen identiteit, en worden bestaande patronen doorbroken.


De workshop wordt begeleid door Manolis Iskis en Francisca van der Steen .