Optreden verzorgingshuis

Voor een optreden in een verzorgingshuis heeft MI-Dancing een speciaal programma. De dansen die worden getoond hebben een rustig tempo en de Griekse muziek ligt voor ouderen prettig in het gehoor. Tussendoor vertellen de dansers enthousiast over de danstraditie in Griekenland, de betekenis van de dansen die ze laten zien, over de muziek en de kostuums. Zo wordt een optreden een culturele ontmoeting!


 optreden Griekse dans in verzorgingshuis in Hillegom

Optreden in een verzorgingshuis in Hillegom